Anmälan om olovlig båtplats i Villshärad har avskrivits

Anmälan om att en olovlig båtplats skulle ha anlagts i Villshärads naturreservat har avskrivits. Ägarna har via advokat förklarat att skötselplanen ger dem rätt att ha en båtplats och länsstyrelsen, som utrett ärendet, håller med.