Ansvar. ”Det handlar om att ta hand om Sverige som helhet”, säger Aida Hadzialic (S) om den nya lagen som gör det svårare att få asyl.
Ansvar. ”Det handlar om att ta hand om Sverige som helhet”, säger Aida Hadzialic (S) om den nya lagen som gör det svårare att få asyl.

Anhöriga får inte komma hit

Nu blir det svårare för asylsökande att få permanent uppehållstillstånd. På så vis blir det även mycket svårare att återförenas med sin familj.

ANNONS
|

– Det handlar om att ta ansvar för Sverige i en svår tid. Vi har hjälpt väldigt många människor, men i höstas märkte vi att vårt mottagningssystem inte klarar av mer, säger Halmstadbördiga Aida Hadzialic (S), gymnasie- och kunskapslyftsminister och företrädare för regeringen.

Den nya lagen är tillfällig, ska gälla i tre år och består av olika delar som gör det svårare att få asyl i Sverige. En av de viktigaste delarna i den nya lagen är att tillfälliga uppehållstillstånd nu blir regel.

För att få permanent uppehållstillstånd, efter att den nya lagen trätt i kraft 20 juli, krävs att personen har ett arbete och kan försörja sig själv.

ANNONS

Den del i lagen som kritiserats mest handlar om att möjligheten för asylsökande att återförenas med sina familjer kraftigt begränsas.

För att kunna återförenas med sin familj i Sverige krävs att den asylsökande har fått permanent uppehållstillstånd. Så var det även tidigare, men eftersom det nu har blivit betydligt svårare att få permanent uppehållstillstånd blir det, enligt Röda Korset, i princip bara personer som fått flyktingstatus som kan återförenas med sin familj. De flesta människor som flyr från krig, till exempel Syrien, har inte flyktingstatus utan ”alternativt skyddsbehov”.

Tidigare har många familjer låtit en person fly till Sverige. Om permanent uppehållstillstånd beviljades har resten av familjen kunnat resa hit lagligt.

– Familjeåterförening har varit en legal väg genom vilken människor på flykt har kunnat ta sig till Sverige. Vi befarar nu att fler kvinnor och barn kommer att tvingas ut på de livsfarliga båtresorna över Medelhavet, säger Fredrik Hammarbäck, pressekreterare på Röda Korset som aktivt drivit en kampanj mot den nya lagen.

Fredrik Hammarbäck menar att det blir svårare för en person att integreras i Sverige om det finns oro för familjen.

ANNONS

– Att inte kunna återförenas med sin man, fru eller till och med barn, skapar en djup oro. Då är det svårt att lära sig svenska och etablera sig i Sverige.

Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna röstade enigt ja till lagen. Alla utom fyra av Miljöpartiets riksdagsledamöter röstade också för lagen.

Jenny Petersson, riksdagsledamot (M) från Halmstad, menar att EU:s länder borde ha en jämnare fördelning av och ansvar för de asylsökande som kommer till Europa. Eftersom övriga länder inte har börjat ta större ansvar menar hon att Sverige nu måste anpassa sig.

– Vi behöver harmonisera våra lagar på detta område med resten av Europas. Vi måste också kunna integrera dem som kom förra året, just nu kan inte våra system hantera det, säger hon.

Två partier röstade konsekvent nej till lagförslaget, Vänsterpartiet och Centerpartiet.

Ola Johansson, riksdagsledamot (C) från Halland, menar att Sverige behöver de asylsökandes kompetens och arbetskraft för att utvecklas som nation.

– Den nya lagen gör att situationen för de asylsökande som hoppades på att få starta ett nytt liv i Sverige med sin familj nu grusas. Det är inhumant, säger Ola Johansson (C).

ANNONS

Aida Hadzialic, betonar att lagen som riksdagen beslutade om är del av den överenskommelse som regeringen och allianspartierna gjorde i oktober 2015.

Hon menar att alla var överens om att lagändringar var nödvändiga.

Socialdemokraterna står för solidaritet, är det solidariskt att göra det svårt för familjer att återförenas?

– Just den delen tar verkligen emot personligen, men det handlar om att ta hand om Sverige som helhet, säger Aida Hadzialic.

Fakta: Anhöriginvandring

Personer som får flyktingstatus (människor som flytt på grund av till exempel förföljelse) får tillfälliga uppehållstillstånd på tre år.

Personer som klassas som alternativt skyddsbehövande (människor som flyr från krig, till exempel majoriteten av dem som flyr från Syrien) får tillfälligt uppehållstillstånd på 13 månader. Kvotflyktingar, en relativt liten grupp av de som får asyl i Sverige, kommer fortfarande att kunna beviljas permanent uppehållstillstånd.

När det tillfälliga uppehållstillståndet har gått ut kan man ansöka om att få det förnyat. Om personen kan försörja sig kan hen ansöka om att få permanent uppehållstillstånd.

För att kunna återförenas med sin familj krävs att en person har fått permanent uppehållstillstånd, att hen kan försörja sig själv och familjen och att hen har en bostad som är rimlig för familjens storlek.

ANNONS