Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Otryggheten i samhället ökar, visar Nationella trygghetsundersökningen 2020, som genomförts av Brottsförebyggande rådet.
Otryggheten i samhället ökar, visar Nationella trygghetsundersökningen 2020, som genomförts av Brottsförebyggande rådet.

Allt fler är otrygga och oroliga för brottslighet

Tryggheten i Västsverige sjunker. Nästan varannan person i Halland och Västra Götalands län upplever stor oro för brottsligheten i samhället.

Tidigare var männen i åldrarna mellan 16 och 84 år något mindre oroliga än kvinnorna. Men när Brottsförebyggande rådets Nationella trygghetsundersökning för 2020 presenteras visar det sig att oron för brottsligheten i samhället ökat både bland män och kvinnor.

Boende i det som kallas Polisregion Väst var tidigare något mindre oroliga än genomsnittet i landet. Intervjuerna inför årets undersökning visar att andelen män som upplever oro i stor utsträckning för brottsligheten i samhället ökat från 43 till 47 procent. För kvinnornas del skedde ökningen från 45 procent till 47.

Även genomsnittet för hela riket ligger på 47 procent, vilket är en ökning jämfört med förra årets undersökning.

Samtidigt uppger 22,6 procent av befolkningen att de utsatts för något av de brott som sammanfattas under rubriken: ”brott mot enskild person”. Andelen är lägre än vid undersökningen året för, då 23,1 procent uppgav att de utsatts för den sortens brott.

Oförändrad oro för sexualbrott

Intressant i det sammanhanget är att Brottsförebyggande rådets sammanställningar visar att när det gäller brott mot enskild person var det 6,0 procent av befolkningen som utsattes för drygt tre fjärdedelar av brotten, 75,1 procent, under 2019.

Trygghetsundersökningen visar också att oron och otryggheten ökar i stort sett inom varje frågekategori. Det är bara frågorna till befolkningen i Västsverige om oron för bostadsinbrott och om oron att utsättas för sexualbrott som resultatet ligger stilla jämfört med förra årets undersökning. De övriga frågekategorierna visar en ökad oro eller otrygghet.

Fler rädda för att gå ut på kvällarna

Precis som för riket som helhet tror närmare 4 av 5 bosatta i Polisregion Väst att brottsutvecklingen ökat kraftigt/något under de tre senaste åren. Från och med den Nationella Trygghetsundersökningen 2017 genomförs den med hjälp av webb- och postenkäter och bygger på ett urval på 200 000 personer i åldrarna 16-84 år.

Slutligen visar siffrorna för Polisregion Väst att otryggheten vid utevistelse sent på kvällen så att det nu är 30 procent av befolkning i regionen som upplever att de är mycket eller ganska otrygga. Det betyder att otryggheten nu nått upp till riksgenomsnittet. Tidigare var andelen 27 procent.

Hela Brå:s Nationella trygghetsundersökning 2020 hittar du här.

Fler nyheter om Halmstad hittar du här

Superlokalt – här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här