Alla asylsökande erbjuds covidvaccin

Alla vuxna asylsökande i Halland erbjuds nu vaccination mot covid-19. Men när regionens vaccinatörer besökte Spenshults asylboende var intresset förhållandevis svalt.
– Drygt hälften valde att vaccinera sig, men vi kommer att göra fler insatser, säger samordnare Maria Nordin.