Alieninvasion och kluriga mysterium när elever fick öva på krissituationer

Aliens har invaderat och nu måste skolklasser lösa flera kluriga uppgifterna där sabotage har gjort att man är utan el, värme och rent vatten.
I Växtverkets lokaler bjuder Hem, Naturskolan och Skapande skola in skolklasser för att den här veckan öva på att hantera olika krissituationer.
– Ifall det blir krig eller till exempel översvämningar så måste man veta hur man ska göra, säger Vilma Sköneman, tio år.