Äldre lämnad utan tillgång till larm – händelsen Ivo-anmäld

En äldre person med hemtjänst lämnades utan tillgång till larm efter att precis ha kommit hem från sjukhuset. Anhöriga uppger att de hittat sin släkting svårt medtagen och händelsen har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.
– Kunden var i ett mycket utsatt läge och i den här situationen måste man säkra tillgången till trygghetslarm, säger myndighetschef Gabriela Arvidsson.