Äldre får stödpeng för att testa på aktiviteter

I höst får alla Halmstadbor som är 79 år eller äldre aktivitetscheckar till ett värde av 400 kronor. Pengarna ska gå till olika aktiviteter med syfte att bryta den ofrivilliga ensamheten.