Åklagaren yrkar på stränga påföljder för företagarna – fängelse, näringsförbud och företagsbot

Inga av försvararnas argument bevekade åklagare Daniel Larsson, han yrkar på fängelsestraff, näringsförbud och företagsbot för de tre män och de två företag som omfattas av åtalet om näringspenningtvätt. ”Kontant betalning är en illröd varningssignal.” motiverar han.