Åklagare: ”Är du beredd att mörda någon hjälper inte ett förbud”

Emma Olsson är senioråklagare på Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Göteborg. Hon anser att lagstiftningen kring kontaktförbud fungerar bra, för det mesta.
Men precis som kvinnojourer och utsatta kvinnor vittnar om – så anser även Emma Olsson att det i vissa fall brister.
Sedan 2017 har omkring 15 kvinnor varje år dödats av en före detta eller nuvarande partner i Sverige.