Agnes Wold: ”När vi duschar flyttar vi mest runt bakterierna”

Att större renlighet hos de badande är lösningen på problemet med de förhöjda halterna av trikloramin på arenabadet har Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi, svårt att tro. ”När vi duschar och tvålar in oss flyttar vi mest runt bakterierna på kroppen”, säger hon.