Ägarna till R360 Resort Systems AB tog ut 1,3 miljoner kronor i utdelning - högsta summan på senaste fem åren

Årsredovisningen är nu offentlig. Företagets rörelseintäkter ökar med 15,7 procent och blev cirka 21 miljoner kronor. Resultatet före skatt är lägre än föregående år, knappt 1,7 miljoner kronor mot omkring 2,2 miljoner kronor.