Kulturhuset i Folkparken ska rivas, enligt fastighetsägaren.
Kulturhuset i Folkparken ska rivas, enligt fastighetsägaren.

Ägaren till Kulturhuset vill att fastigheten rivs

Detaljplanen för Folkparken har varit ute på samråd. I sitt yttrande vill länsstyrelsen se ett rivningsförbud för Kulturhuset. Men fastighetsägaren vill riva huset, och enligt kommunråd Jenny Axelsson (C) finns det inga planer på att kommunen köpa det.

ANNONS
|

Som HP berättat vill länsstyrelsen se ett rivningsförbud, Kulturhuset anses ha ett högt värde ur flera perspektiv.

Kulturhuset i Folkparken ägs av ett privat fastighetsbolag, Hökerum Bygg AB, som har sitt säte i Ulricehamn. De köpte fastigheten från ett privat företag i slutet på förra året.

Länsstyrelsen vill se ett rivningsförbud, något som framgår av ett yttrande kring detaljplanen för området. Huset anses ha ett högt värde ur flera perspektiv.

Kulturhuset i Folkparken ägs av ett privat fastighetsbolag, Hökerum Bygg AB, som har sitt säte i Ulricehamn. De köpte fastigheten från ett annat fastighetsbolag i slutet på förra året.

ANNONS

– När vi tog över Kulturhuset var arbetet med detaljplanen i gång. Vår intention har hela tiden varit att vänta in besked kring detaljplanen, att riva Kulturhuset och att bygga bostäder på marken. Det är det vi gör – bygger bostäder, säger Fredrik Ståhl, vd på Hökerum Bygg AB.

Kulturhuset har stått tomt under en längre tid.

Nu är det en stark opinion som driver frågan om att Kulturhuset bör bevaras, hur ser du på det?

– Så är det med alla gamla hus tänker jag, och jag har stor förståelse för de som anser att byggnaden ska bevaras. Men den går inte att använda till något av ekonomiska skäl. Det blir för dyrt att bedriva verksamhet. Av den anledningen ser vi ingen möjlighet att kunna bevara huset. Om någon typ av verksamhet ska kunna hållas där så krävs ombyggnationer, inte minst med tanke på brandsäkerhet, tillgänglighet och så vidare.

Ordföranden i samhällsbyggnadsutskottet, Jenny Axelsson (C), menar att det inte är aktuellt för kommunen att köpa Kulturhuset, och att det därmed skulle kunna räddas från en eventuell rivning.

– Nej, det finns inga sådana planer från vårt håll. Kulturförvaltningen har tidigare sagt att Kulturhuset inte hade ändamålsenliga lokaler, när de hyrde in sig i fastigheten för ett par år sedan. Nu har kommunen byggt ett nytt fungerande kulturhus på Söder, så vi har skapat en annan lokal för kulturverksamhet. Det finns inget uttalat intresse att ändra ägarförhållandena gällande Folkparken. De grupper och personer som önskar hyra fastigheten för föreningsverksamhet måste ställa den frågan till den som äger huset, säger hon.

ANNONS

Jenny Axelsson resonerar också kring länsstyrelsens yttrande om rivningsförbud.

– Då kan det bli precis tvärtom mot vad vi önskar. Huset kan stå och förfalla ännu mer, det blir ett tillhåll för bränder och graffiti. Det blir allt annat än det som man ville ha.

Hon har förståelse för att många vill bevara Kulturhuset.

– Folkparken är förknippad med många känslor, det ser olika ut om man minns platsen som den såg ut och användes för många år sedan, eller om man är nyinflyttad till Halmstad. Den senare kategorin personer kan nog se området som otryggt, bortglömt och nedgånget.

Socialdemokraterna har tidigare varit positiva till att kommunen köper Kulturhuset i syfte att rusta upp och tillgänglighetsanpassa byggnaden – men bara om det kan ske till en rimlig kostnad.

LÄS MER:Så vill S utveckla Folkparksområdet

– Det har dock visat sig att priset för att köpa byggnaden är högt enligt bedömningar som tjänstepersoner gjort. Dessutom skulle det krävas väldigt omfattande renoveringar och tillgänglighetsanpassningar som gör att vi inte bedömer att det inte är ekonomiskt försvarbart, säger Stefan Pålsson (S), andre vice ordförande i samhällsbyggnadsutskottet.

Han tillägger att partiet däremot tycker att det är bra att det finns två alternativ för Kulturhuset i detaljplanen, det vill säga att antingen låta det vara kvar om man hittar lämplig verksamhet, eller att man bygger bostäder.

ANNONS

– Kan fastighetsägaren hitta nya användningsområden för lokalerna så är det positivt, men det är i så fall upp till den privata fastighetsägaren som äger byggnaden att bestämma detta, säger Stefan Pålsson.

Rivningsförbud är partiet dock motståndare till.

– Då riskerar vi att huset står och förfaller i ytterligare årtionden och vi får inte den upprustning av området som vi vill få till stånd.

Som HP tidigare berättat är Vänsterpartiet för ett rivningsförbud.

ANNONS