964 belysningsstolpar hotade – landsvägar kan bli mörkare

Halmstads kommun äger 964 belysningsstolpar längs statliga vägar. Belysningen hänger nu löst när Eon byter ut luftledningar mot markledningar. Risken är att den försvinner helt.
– Vi har svårt att få ekonomin att gå ihop bara för drift och underhåll av det kommunala vägnätet, säger Stina Alexandersson, trafikmiljöingenjör.