91 arbetsplatser granskade i stor insats – polisen hittade illegal arbetskraft

Personal som arbetar utan tillstånd, personal som bor olovligt på arbetsplatsen och fordon och maskiner som användes trots förbud. Vid polisens sammanlagt 91 arbetsplatsinspektioner i veckan hittades en lång rad brister.