52 äldre måste evakueras vid renovering av boende

I slutet av året kan alla som bor på Slottsparkens äldreboende tvingas byta bostad. Politikerna i hemvårdsnämnden ska ta ställning till ett förslag om en planerad evakuering för att boendet ska kunna renoveras. Tanken är att de äldre i så fall flyttas till två andra boende.

ANNONS
LocationHalmstad|
|

Hemvårdsnämnden fick på sitt senaste möte information om ett förslag som förvaltningen har tagit fram. Det handlar om en planerad evakuering av Slottsparkens äldreboende i syfte att kunna bygga om och renovera lokalerna.

– Slottsparken är gammalt så allt kommer att ses över och moderniseras. Boendet uppfyller inte alla krav vi har på ett äldreboende, bland annat saknar de en skölj där man gör rent material och deras tvätt- och personalutrymmen är för små. Även ventilationen behöver göras i ordning, säger Ewa Sjögren (M), ordförande.

Ranagård och Eketånga

Förslaget innebär att totalt 52 äldre måste evakueras. Eftersom två andra särskilda boende med vardera 60 platser – kommunens på Ranagård och Soldalen i Eketånga som drivs av Vardaga – står klara i höst anser förvaltningen att det är lämpligt att genomföra renoveringen nu.

ANNONS

Beskedet kom som en överraskning både för personalen och de boende och även om renoveringen behövs så beskrivs inte läget som akut.

Så varför ska renoveringen göras nu?

– Eftersom vi får ett överskott av särskilda boendeplatser är det rätt tid för att kunna tömma Slottsparken och renovera huset och det är därför som allt går ganska så fort nu. Vi valde att informera alla samtidigt efter vårt möte eftersom även personalen behöver flytta på sig. Under renoveringen erbjuder vi dem att jobba på Ranagård, säger Ewa Sjögren.

Ulla Johansson, tillförordnad förvaltningschef, tillägger:

– Att vi har Ranagård gör att vi kan genomföra flytten tryggt, lugnt och planerat och renovera utan att kunderna är kvar.

Att låta kunderna bo kvar under renoveringen ser vare sig hon eller Ewa Sjögren som något bra alternativ.

– Nej det går inte att vara kvar. De äldre kommer inte att må väl under renoveringen, det blir för stökigt, säger Ewa Sjögren.

Varmt på sommaren

Anna-Karin Kristiansson, en av två enhetschefer på Slottsparken, bekräftar att förslaget om evakuering kom som en överraskning.

– Men jag tycker att det mottogs över lag positivt från både personal och kunder. Det behövs en renovering och modernisering så att lokalerna blir mer ändamålsenliga, säger hon och tillägger:

ANNONS

– Sen blir det alltid mycket frågor och vi kommer att ha ett uppföljningsmöte med personalen i nästa vecka, och alla anhöriga är informerade så det kanske kommer mer synpunkter framöver.

Några av dem som jobbar på boendet är Muna Ibrahim, Nina Dahlberg, Kirsi Koste som är konceptansvarig och Monika Palmqvist som är samordnare. De är alla positiva till att äldreboendet ska renoveras och fräschas upp och påpekar också att inomhusmiljön inte är bra.

– Man har känt astmasymptom, att man är torr i halsen och nyser hela tiden och ögonen känns torra, säger Nina Dahlberg.

– Man känner sig törstig och vi märker att kunderna behöver dricka mycket vatten, tillägger Muna Ibrahim.

Och hur är temperaturen inomhus sommar och vinter?

– Jag tycker att det är lagom på vintern, men många säger att det är jättekallt. På sommaren är det väldigt varmt, över 35 grader, säger Nina Dahlberg.

Slutet av 2023

Nämnden kommer att ta ställning till förslaget den 26 april. Om politikerna ställer sig bakom är tanken att evakueringen sker i slutet av 2023. Renoveringen beräknas ta ett år.

Det kan vara tufft för äldre att tvingas flytta fram och tillbaka. Om någon som flyttat till Ranagård eller Soldalen inte vill flytta tillbaka igen, får de stanna kvar då?

ANNONS

– Ja, vi tvingar ingen att flytta tillbaka, säger Ewa Sjögren.

Fastigheten stod klar 1962 och var från början ett polishus. Knappt 40 år senare renoverades byggnaden för att anpassas till äldreboende med lägenheter. Den ägs i dag av Hemsö fastigheter som också bekostar renoveringen, uppger Ewa Sjögren.

– Men renoveringen genomförs i samarbete med oss och beräknas ta ett år, säger hon.

LÄS MER:Privat äldreboende byggs där kommunen lagt ner

LÄS MER:Nytt äldreboende byggs i tre plan med plats för husdjur

ANNONS