47 miljoner satsas på ny stor rondell vid Fyllinge

Kommunen konstaterar att väg 15 är hårt trafikerad – och att det blir ännu värre framöver. Därför ska rondellen söder om Fyllinge byggas ut.
I beslutet om att satsa på fler körfält ingår även en bro för gång- och cykeltrafik. Dessutom är Trafikverket med och skjuter till statliga pengar.