Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

400 bostäder i nya visionen för campus

Högskoleområdet ska byggas ut och utvecklas. I en ny vision föreslås upp till 400 bostäder och plats till ett nytt gymnasium. Samhällsbyggnadskontoret får förnyat uppdrag att utreda ärendet.

Det finns redan ett äldre planuppdrag från 2015 för högskoleområdet men det har inte kommit igång. Sedan dess har det hunnit hända en del. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar därför att planuppdraget ska förnyas.

Högskolan i Halmstad har tillsammans med berörda fastighetsägare tagit fram ett gemensamt underlag för hur de vill utveckla campus.

– Fastighetsägarna försöker hitta en ny idé kring hur man kan utveckla området tillsammans, i stället för en och en. De försöker se till helheten, vilket jag tycker är jättepositivt, säger Lars Püss (M), förste vice ordförande i samhällsbyggnadsutskottet.

Dormer Tools förra lokal skapar också nya möjligheter på området, menar han.

Det nya förslaget går ut på att återanvända de gamla industrilokalerna till utbildningslokaler. Området kompletteras även med en ny campuspark och upp till 400 bostäder, både vanliga lägenheter och studentlängor.

– I och med att de har samarbetet om ytorna har de lyckats få in mycket mer jämfört med om de bara har sin egen fastighet att röra sig med. Förhoppningsvis kan man lyfta hela högskoleområdet, säger Lars Püss.

Förslaget ger även plats till ett nytt gymnasium.

– Det är positivt med en utveckling av högskoleområdet. Tankarna kring en fjärde gymnasieskola i området måste finnas med i det fortsatta arbetet, säger Bertil Andersson (S), utskottets andre vice ordförande.

Enligt förslaget ska kårhuset rivas och kvartersstrukturen förändras. Det påverkar gatornas sträckning.

Det fortsatta planuppdraget ska utgå från fastighetsägarnas gemensamma förslag. 

– Det här är ett mycket angeläget projekt, där området runt högskolan utvecklas till att bli en levande stadsdel, säger Lars Püss.

Senast i februari 2017 ska avtalet för plankostnaderna vara klart. Detaljplanen är svårarbetad och kräver flera komplicerade utredningar. Slutdatumet för när detaljplanen senast ska antas har därför uppdaterats till juni 2019.

Fler nyheter om Halmstad hittar du här

Superlokalt – här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här