200 hushåll ska testa om papperspåse håller måttet

200 hushåll på Vallås har fått en papperspåse på posten. Uppdraget? Att testa om påsen håller måttet vid källsortering.