20 har nappat på bonus för att jobba efter pension

20 anställda har hittills nappat på erbjudandet att jobba efter 65 års ålder mot en bonus på 75 000 kronor per år. Ett bra resultat anser Charlotte Svensson, HR-direktör.
– Vi ser att det främst är anställda inom vård och omsorg som sökt och fått detta beviljat och det är positivt för där har vi störst behov, säger hon.