Tycker det är kul. För 15-årige Bilal Qasim är vattnet i simhallen en ny upplevelse. I hemlandet Irak fanns inte möjligheten att lära sig simma.
Tycker det är kul. För 15-årige Bilal Qasim är vattnet i simhallen en ny upplevelse. I hemlandet Irak fanns inte möjligheten att lära sig simma.

15-årige Bilal har börjat gilla vatten

Riktade insatser för skolbarn, bland annat i ett projekt som heter "'Gilla vatten", har på vissa skolor lyckats höja simkunnigheten oväntat mycket.

ANNONS
|

- Vi hade barn, inte minst i förberedelseklasserna, som inte ens vågade gå ned i simbassängen. Vi insåg då att vi måste göra något ytterligare, berättar Helena Kihlberg Bystedt, idrottslärare på Andersbergsskolan.

Grupper av barn från Andersbergsskolan har under hösten deltagit i "Gilla vatten", också barn från skolorna i Söndrum på Vallås.

Gilla Vatten drivs med medel från Arvsfonden och handlar, som namnet antyder, inte om simundervisning. Istället ska barnen finna glädje och trygghet i att vistas i vatten.

- Det är nionde dan i rad som dessa är här i simhallen och följer ett kursprogram, säger Peter Pettersson och pekar ut mot en grupp på 13 ungar som leds av sina idrottslärare.

ANNONS

Peter är regionalt ansvarig i Halmstad för projektet, som egentligen har sin utgångspunkt från Lund, och han förklarar att de som nu plaskar omkring i övningsbassängen har börjat få en stabil tillit till att vara i vatten.

- Det är något som de sen har nytta av om de exempelvis går med i simskolan.

En av eleverna som HP träffar är 15-årige Bilal Qasim, som ursprungligen är från Irak.

- I Irak var jag aldrig någon gång i något vatten, varken flod eller sjö. Det var ingenting sånt i skolan där. Det här är roligt.

Helena Kihlberg Bystedt berättar att vissa låg- och mellanstadieklasser på Andersberg för något år sedan endast hade en handfull simkunniga elever. Förutom av Gilla vatten har detta tillstånd brutits av ett par intensivveckor - varje höst och vår - för alla tvåor, ordinarie simundervisning i fyran och av att simning också ingår det så kallade Elevens val, för årskurserna 4 och 5.

- Idag kan jag glädjande nog säga att alla elever i årskurs fem på Andersbergsskolan kan simma, säger hon.

Hennes kollega, Stefan Enggren, som har just förberedelseklasserna med nyanlända flyktingar, säger att eleverna som valts ut för Gilla vatten är mycket positiva till att vara med.

ANNONS

- Många av dem, det varierar förstås med varifrån de kommer, har ingen vattenvana alls.

En kartläggning på 13 skolor i Halmstad, som gjordes tidigare under hösten, visar att 16 procent av eleverna i årskurs 6 inte når upp till målen i läroplanen för simkunnighet.

I årskurs nio hade den andelen sjunkit till 5 procent.

Peter Pettersson, som gjort redovisningen, säger att för många elever är simkunskaperna okända för deras idrottslärare eller klasslärare. Det kan bero på att de skolan inte har gjort något besök på en simanläggning, eller för att den enskilde elevens kunskaper helt enkelt inte kontrollerats.

ANNONS