Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ansökan om dispens avsåg även den numera demonterade padelhallen. Men ägaren vill bara pröva utomhusbanor, parkeringsplats och jordvallar i högsta instans. Bild: Johan Persson/HP Arkiv
Ansökan om dispens avsåg även den numera demonterade padelhallen. Men ägaren vill bara pröva utomhusbanor, parkeringsplats och jordvallar i högsta instans. Bild: Johan Persson/HP Arkiv

Ägaren ger upp sin padelhall i Villshärad

Fastighetsägaren och entreprenören Per Boström ger upp kampen om sin padelhall i Villshärad. Däremot vill han pröva utomhusbanorna i högsta instans: Mark- och miljööverdomstolen.

Häromveckan beslutade Mark- och miljödomstolen i Vänersborg att neka Vilshärads Padel dispens från naturskyddet.

Anläggningen har, som HP tidigare berättat, ansetts strida mot två regler som gäller för området – strandskyddet och landskapsbildsskyddet.

Ägaren Per Boström vill nu ta ärendet till högsta instans. Han har överklagat domen till Mark- och miljööverdomstolen.

Vill inte pröva padelhallen

Dock vill Boström endast pröva utomhusbanor, parkeringsplats och jordvallar. Hallbyggnaden ingick också i den ansökan som nekades av mark- och miljödomstolen tidigare i höstas, men där väljer ägaren att inte överklaga.

”Hallen är numera riven och Boström överklagar inte domen i den delen”, står det i överklagandet.

Det var i slutet av augusti, när ett hot om böter hängde över fastighetsägaren, som padelhallen omvandlades till två utomhusbanor. Totalt finns fem utomhusbanor på platsen i dagsläget.

Byggnadsnämnden i Halmstad höll dock inte med ägaren om att hallen var riven. För att marken skulle kunna anses vara återställd krävdes mer åtgärder än att lyfta av taket, ansåg nämnden.

I samband med mark- och miljödomstolens syn i Villshärad den 23 september låg taket fortfarande kvar vid sidan om anläggningen, berättade rådman Stefan Mattsson för HP den 1/11.

LÄS MER: Domstolen: Ingen dispens för padelbanorna i Villshärad

Yrkandet: ”Ändra domen”

Men kampen om utomhusbanorna går vidare. Fastighetsägaren vill att Mark- och miljööverdomstolen ändrar domstolens dom. Han yrkar på att anläggningen ska tillåtas enligt bägge naturskydd.

På frågan om landskapsbildsskydd fortsätter Boström att argumentera för att padelbanor inte är att betrakta som byggnader – då de saknar tak. Att tolka banorna som tillståndspliktiga, vilket mark- och miljödomstolen gjort, är därför felaktigt.

”Uppförandet av padelbanor omfattas inte av förbuden i landskapsbildsförordnandet och de är således tillåtliga. Eftersom tillstånd inte behövs borde ansökan i den delen avvisats”, står det i överklagandet.

I prövningen om strandskyddsdispens slog mark- och miljödomstolen fast att padelbanorna gör att ytan inte är lika tillgänglig för allmänheten som tidigare.

Boström håller inte med. Bedömningen är orimlig med tanke på att en inhägnad golf- bana låg på platsen tidigare. Platsen har snarare blivit mer tillgänglig, menar ägaren.

Fler nyheter om Halmstad hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här

 

Ladda ner vår nyhetsapp!
1. Sök på ”Hallandsposten” i App Store eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.
Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet!