Vårdpersonalens semestrar i fara

Att få till sommarbemanningen i vården brukar alltid vara en utmaning. I år måste Region Halland dessutom förhålla sig till Vårdförbundets övertidsblockad, EU:s skärpta krav på dygnsvila och en minskad tillgång till hyrpersonal. En sista utväg blir då att tvångsflytta personalens semestrar.
– Vi måste ju få ihop det. Det finns inget alternativ, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Martin Engström.