Vårdförbundet gör sig redo inför övertidsblockaden

En övertidsblockad kommer att få stor påverkan på den halländska vården.
– Det är dags att värdesätta oss nu, säger Ida Hyltbäck, skyddsombud i Vårdförbundet och anestesisköterska på operationsavdelningen i Varberg.