Vanligast med igångsatta förlossningar i Halland

Halland är den region i landet där det är vanligast att förlossningar börjar med igångsättning, och det har bara blivit vanligare över tid vilket förlossningsläkaren Johan Dennefors menar är ett växande problem. Nu påbörjas en studie som man hoppas kan leda till att förloppet underlättas, för både mamman och förlossningsvården.