Våld och hot i kollektivtrafiken ska kartläggas

Personal på bussar och tåg är särskilt utsatta när det handlar om hot och våld på arbetsplatsen. Därför ska nu Arbetsmiljöverket göra en inspektion av 300 arbetsplatser runt om i landet.