V vill införa friskvårdstimme i Region Halland

Ge Region Hallands anställda möjlighet att träna på arbetstid. Det föreslår vänsterpartisten Lena Ludvigsson i en motion till regionfullmäktige.
– Regionen behöver bli en mer attraktiv arbetsgivare och en friskvårdstimme kan öka förutsättningarna för att orka med sitt jobb, menar hon.