Två fall av felaktig medicinering anmäls

En patient gavs tio gånger högre dos än ordinerat och fick andningsstillestånd. En annan patient som också fick kraftigt överskriden medicindos avled senare.