Tandsköterskor över hela landet i löneupprop

Ingångslönen för en tandsköterska är avskräckande låg och utvecklas inte tillräckligt under karriären, enligt det löneupprop som nu sprider sig i hela landet.
– Ibland vill man inte ens säga vad man tjänar, det är pinsamt låga löner, säger tandsköterskan Caroline Johansson.