Svenska kraftnät vill bygga anslutningspunkt utanför Hallandskusten

Svenska Kraftnät planerar en utbyggnad av transmissionsnätet till havs för drygt 40 miljarder kronor. Sex anslutningspunkter ska byggas, varav en utanför Hallandskusten. Genom dessa kan åtta miljoner bostäder förses med el.