Stora skillnader i förutsättningarna för kejsarsnitt

Möjligheterna till att bli beviljad ett planerat kejsarsnitt på egen begäran varierar mellan förlossningsklinikerna. Då det saknas en nationell riktlinje blir det upp till varje region att arbeta fram sina egna rutiner. Det har resulterat i en ojämlik förlossningsvård, menar experterna.
– Det finns väldigt mycket lokala traditioner som spelar roll, säger professorn Karin Källén.