Långt över 200 vindkraftsverk som lätt kan tävla med Eiffeltornet i "vem är längst-tävlingen" planeras utanför Hallandskusten. Energibolagens planering pågår för fullt. Ansökningarna om vindkraftsparkerna prövas mot flera lagar. Vilken lagstiftning som är aktuell beror på projektens placering. Kollaget här ska ses som en illustration och inte som en faktiskt bild av hur det kommer att se ut längs kusten.
Långt över 200 vindkraftsverk som lätt kan tävla med Eiffeltornet i "vem är längst-tävlingen" planeras utanför Hallandskusten. Energibolagens planering pågår för fullt. Ansökningarna om vindkraftsparkerna prövas mot flera lagar. Vilken lagstiftning som är aktuell beror på projektens placering. Kollaget här ska ses som en illustration och inte som en faktiskt bild av hur det kommer att se ut längs kusten. Bild: Stig-Åke Jönsson

Stora projekt för vindkraft på gång utanför kusten

Fyra stora vindkraftsparker planeras utanför Hallandskusten. Klurigt att hänga med? Lugn, här är HN:s snabbguide till projekten.

ANNONS
|

Bilden här ovan visar vindsnurror i Lillgrund i Öresund. Fotot är tagen för tio år sedan. Tekniken bakom vindkraftverken är i utveckling och i dag kan man bygga större verk som producerar mer el. Det är sådana som nu planeras i Kattegatt.

Vad gör då Eiffeltornet i bilden? Jo, med det vill vi illustrera höjden på de verk som kan komma att byggas i Kattegatt. Majoriteten av verken som planeras utanför Hallandskusten spelar i samma liga som Eiffeltornet. Tornet i Paris är 324 meter högt. Vindkraftverken i Kattegatt kan bli uppåt 350 meter höga.

Kommer de synas från land? Nja, det är svårt att svara på i dag. Den typen av frågor ska få svar i de samråd som exploatörerna måste hålla innan de kan få sina tillstånd.

ANNONS

Men varför vill man då bygga vindkraftverk i havet? Argument som nämns från branschen är god tillgång på vind, bra vindar som inte störs av terräng och frånvaron av omgivning som kan bli störd.

”Mer vindkraft till havs kommer att bidra till balansen i kraftsystemet och bli ett viktigt tillskott på elmarknaden”, säger energiminister Anders Ygeman.
”Mer vindkraft till havs kommer att bidra till balansen i kraftsystemet och bli ett viktigt tillskott på elmarknaden”, säger energiminister Anders Ygeman. Bild: Jessica Gow/TT

När energiminister Anders Ygeman (S) gästade 30 minuter i SVT den 10 februari fick han frågor om hur man ska säkra en stabil elförsörjning i södra delen av Sverige när kärnkraftsreaktorer stängs ner.

Ygeman svarade att en del av den ekvationen ska lösas med havsbaserad vindkraft. Den kommer att vara "ett viktigt bidrag" enligt Ygeman.

Just nu pågår planering för fyra stora vindkraftsparker till havs utanför Hallandskusten.

Vindkraftverk i Kalmarsund.
Vindkraftverk i Kalmarsund. Bild: Lars Pehrson/TT

Hallands Nyheter har rapporterat om dem, men för den läsare som inte läst alla våra artiklar kan läget kanske vara förvirrande. Men häng med här så har du strax översiktlig koll:

Galatea-Galene

Projektet drivs av OX2.

Galatea-Galene består av två områden som ligger ungefär 25 kilometer utanför Varberg och Falkenberg.

Anläggningen ska ge omkring fem terrawattimmar el, vilket enligt OX2 innebär att en miljon hushåll kommer få sin ström från Galatea-Galene.

OX2 planerar för 50 till 85 verk. Verken ska ha en totalhöjd, inklusive rotorblad, på 340 meter.

Stora Middelgrund

Stora Middelgrund drivs av Vattenfall, sedan Vattenfall köpte projektet av Universal Wind 2019.

ANNONS

Anläggningen planeras i ett område som ligger 35 kilometer sydväst om Falkenberg och 42 kilometer utanför Halmstad.

Fram till den 1 september 2020 hade projektet tillstånd att bygga 108 vindkraftverk med en höjd på 200 meter.

Vattenfall förbereder nu för en ny tillståndsansökan för 50 verk med en totalhöjd om 290 meter.

Anläggningen ska kunna ge 3,6 terrawattimmar, vilket Vattenfall översätter till elförsörjning av 600 000 hushåll.

Kattegatt Syd

Projektet drivs av Vattenfall.

Kattegatt Syd består av ett stort område cirka 25 kilometer utanför Falkenberg och 20 kilometer utanför Glommen.

Anläggningen ska ge omkring 4,7 terrawatttimmar el, vilket enligt Vattenfall motsvarar nära tre procent av Sveriges totala elproduktion.

Vattenfall planerar för upp till 80 verk med maxhöjden 350 meter.

Kattegatt Offshore

Projektet drivs i dag av Favonius AB.

Kattegatt Offshore planeras i ett område där det verk som placeras närmast kustlinjen ligger ungefär sju kilometer från Morups tånge och åtta kilometer från Falkenberg.

Anläggningen ska kunna producera en terrawattimme, vilket Favonius AB uppskattar motsvarar el till cirka 200 000 hushåll.

Tillstånden att bygga 50 stycken 190 meter höga verk är givna, men en ny ansökan pågår för färre men högre verk. I dag siktar projektet på 26 stycken 240 meter höga verk.

Innan något av projekten kan bli verklighet väntar prövning mot flera olika lagar.

ANNONS
ANNONS