Stora driftstörningar med sjukresor, färdtjänst och skolskjuts

Sedan tidiga måndagsmorgonen har det varit stora störningar i bokningssystemen för taxiresor i Halland efter en it-attack. Detta påverkar sjukresor, färdtjänst och skolskjutsar. Prognosen är att problemen kommer fortsätta fram till onsdagen.