Stopp i jultågtrafiken mellan Varberg och Falkenberg

Det är stopp i tågtrafiken mellan Varberg och Falkenberg. Bussar ska ersätta inom kort. Det finns ingen prognos i nuläget för när felet kan vara åtgärdat.