Stärkt coronaberedskap under helgen

Ännu inga kända fall av coronasmitta i Halland. Men beredskapen har stärkts.