Starka anklagelser mot vindkraften i ny överklagan

Vindkraftverken ska rädda miljön och minska den globala uppvärmningen. Men helt okontroversiell är vindkraften dock inte och folk oroas för fisket, sjöfåglar och sin utsikt. En ny överklagan tar det hela ett steg längre.
– Vindkraften leder till ökad uppvärmning och minskar nederbörden över södra Sverige ytterligare, säger Ove Björklund, ordförande i föreningen God livsmiljö Hylte.