Sönderslagna busskurer kostar miljoner

Sönderslagna busskurer har blivit ett växande problem. Under förra året krossades rutor i hela 260 kurer i Halland, vilket orsakade kostnader på flera miljoner kronor.
– Vår bild är inte att det görs på fyllan utan att det är medveten förstörelse, säger Yasmine Möllerström Henstam, kommunikationschef på Hallandstrafiken.