Smittspårare i Halland har svårt att hinna med när covidfallen ökar

Just nu har smittspårarna i Halland det hett om öronen. Deras mest intensiva period är här på grund av att antalet covidfall har ökat markant.
– Från vecka 48 sköt smittan iväg på kort tid och andelen positiva fall femdubblades på två veckor, säger Ems Vildebrant som samordnar smittspårningen i Halland.