Smittskyddsläkaren om covidsituationen i Halland

Ökningen av covid i Halland har inte ännu varit lika kraftig som i andra delar av landet, men smittskyddsläkaren Maria Ryberg Mo menar att det bara är en tidsfråga innan ökningen tilltar.