Smittskyddsläkare rekommenderar distans för högstadiet

Smittskyddsläkaren i Region Halland rekommenderar nu, inför skolstart, att undervisningen ska bedrivas på distans för årskurs 7-9.

ANNONS
|

Runt klockan 21 på onsdagen meddelade Johanna Weichel-Steier, kommunikationsdirektör på Region Halland, de nya rekommendationerna till kommunerna, vilket SVT var först med att rapportera.

Rekommendationerna gäller för de inledande två veckorna efter jullovet.

– Med det smittläge vi har och att skolstarten närmar sig behövde smittskyddsläkaren ge sin rekommendationen, säger Johanna Weichel-Steier när HP når henne på onsdagskvällen.

Informationen har gått ut till kommunerna i regionen, som det nu är upp till att besluta om hur undervisningen ska bedrivas.

– Det finns ingen Hallandslinje som alla kommuner håller sig till just nu, säger Weichel-Steier.

Att rekommendationen inte går lägre i åldrarna än årskurs sju är för att man bedömer att det är från den åldern som digital undervisning är möjlig att bedriva, men även att det skulle leda till större konsekvenser för föräldrar om det skulle gälla även för yngre barn. Region Halland poängterar att det även för högstadiet är temporärt.

ANNONS

– Smittskyddsläkaren har sagt att det inte är att rekommendera under en längre tid, men med smittläget som är och med tanke på att de kommer från ett lov kom man fram till detta.

Diskussioner om distansundervisning även under en längre period kommer att fortsätta inom smittskydd i Halland och kommunerna är ännu att gå ut med sina förhållningssätt till rekommendationerna.

– Detta var en rekommendation som inte var planerad att komma idag, men som vi ansåg ändå behövde presenteras nu, säger Weichel-Steier.

LÄS MER:Halmstads högstadieelever ska undervisas digitalt

ANNONS