SMHI varnar för plötslig ishalka i Halland

SMHI har gått ut med en gul varning om plötslig ishalka i samband med att Halland drabbas av underkylt regn.