Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

634 läsare tog chansen att tycka till i HP:s valenkät. ”Det är glädjande att så många velat dela med sig av sina synpunkter och att det är bra spridning i ålder och kön. Det gör underlaget extra värdefullt för oss”, säger chefredaktör Viveka Hedbjörk.
634 läsare tog chansen att tycka till i HP:s valenkät. ”Det är glädjande att så många velat dela med sig av sina synpunkter och att det är bra spridning i ålder och kön. Det gör underlaget extra värdefullt för oss”, säger chefredaktör Viveka Hedbjörk.

Sjukvård är läsarnas viktigaste valfråga

Sjukvården är valets viktigaste fråga, följt av trygghet, skola, integration och äldreomsorg. Det blev resultatet när HP:s läsare fick tycka till i en enkät. Många vill också veta hur de lokala politikerna skött sig och vilka de nya kandidaterna är.
– Detta stärker vår bild av vad vi ska lägga kraft på att granska och bevaka, säger HP:s chefredaktör Viveka Hedbjörk.

Under två veckor har Hallandspostens läsare kunnat svara på en webbenkät, där de fått ange vilka lokala frågor som de prioriterar högst inför valet. Det har också varit möjligt att med egna ord beskriva vad man tycker HP ska bevaka extra noga.

Enkäten bygger inte på ett representativt urval av sydhallänningar och kan därmed inte sägas återspegla vad gemene man tycker, men 634 personer tog chansen att tycka till. Merparten (84 procent) är bosatta i Halmstads kommun, 9 procent i Laholm, 3 procent i Hylte och 4 i procent i annan kommun. Ungefär lika många män som kvinnor har svarat och även fördelningen mellan olika åldersgrupper är jämn, med en liten övervikt för 45–54-åringar.

– Det är glädjande att så många velat dela med sig av sina synpunkter och att det är bra spridning i ålder och kön. Det gör underlaget extra värdefullt för oss, säger Viveka Hedbjörk.

Sjukvården engagerar allra mest

Sammantaget visar enkätsvaren att sjukvården är den fråga som engagerar allra mest (valt av nästan hälften, 295 personer). Här ingår frågor kring köer och hemsjukvård, men också var ett eventuellt nytt sjukhus i Halland ska byggas. Bland fritextsvaren märks ett klart intresse för vad som kommer att hända med akutmottagningen i Halmstad och var de olika partierna står i frågan.

Nästan varannan läsare som besvarat HP:s valenkät anger sjukvård som en viktig valfråga, följt av trygghet, skola, integration och äldreomsorg.
Nästan varannan läsare som besvarat HP:s valenkät anger sjukvård som en viktig valfråga, följt av trygghet, skola, integration och äldreomsorg.

Näst mest engagerar området ”trygghet”, som inkluderar allt från brott och straff till otrygga miljöer (valt av 254 personer). Bland män i Halmstad under 55 år är trygghetsfrågan till och med den som rankas högst. ”Vad görs mot vandaliseringen av skolor och bilar som sätts i brand?” undrar en av dem.

Skolan kommer på tredje plats bland läsarnas viktigaste frågor och engagerar ungefär var tredje svarande (204). Här lyfts bland annat hur privata skolor drivs och hur en eventuell vinst används.

Mindre intresse för barnomsorg och miljö

Området ”integration/invandring” hamnar totalt på en fjärdeplats och även här märks ett större intresse bland män än kvinnor. I fritextsvaren frågar sig flera hur partierna tänker sig att bryta segregationen och vilket slags samhälle man strävar efter.

Även äldreomsorgen väcker stort intresse, främst bland läsare över 55 år. Här ryms frågor som köer, kvalitet och privat eller kommunal drift. Området ”bostäder” ses som viktig av var femte svarande och särskilt fokus vill man se på användningen av jordbruksmark, bevarandet av grönytor och service utanför centrum.

Bland de områden som inte verkar engagera lika mycket i höstens val finns sport, kultur, barnomsorg, ekonomi, näringsliv, miljö och trafik. Däremot vill många veta mer om de politiker som kandiderar i valet. Vilka är de? Hur engagerade har de varit? Finns det egenintressen i det de gör och lever de som de lär?

– Hallandsposten kommer att ge svar på många av dessa frågor inför valet, lovar Viveka Hedbjörk.

Fler nyheter om Halland hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här

 

Ladda ner vår nyhetsapp!
1. Sök på ”Hallandsposten” i App Store eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.
Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet!