”Sjukhuset ligger helt fel om det blir krig”

När både ÖB och ministrar vill att vi ska förbereda oss för krig väcks många frågor. En av dem är hur klokt det är att fortsätta bygga ut sjukhuset vid Galgberget, där man har Sveriges enda luftvärnsregemente som granne.
– Man behöver inte vara militär för att förstå att Lv6 är ett prioriterat mål om Sverige utsätts för ett angrepp, konstaterar Alf Nilsson, som under många år arbetat med Hallands beredskap i ett krigsläge.