SD vill att Region Halland stoppar vargar

Sverigedemokraterna är det parti som är i särklass flitigast med att skriva motioner och interpellationer till regionfullmäktige. I sin senaste motion vill gruppledaren Stina Isaksson att Region Halland verkar för att stoppa etableringen av varg i länet.
– Det väger tungt om en region slår fast att man har den ambitionen, menar hon.