Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Sverigedemokraten Carita Boulwén och bildningskonsulenten Björn Lind har olika bild av studieförbundet Ibn Rushd. I en motion kräver SD att bidragen till förbundet stoppas. Bild: Region Halland och Hallands bildningsförbund
Sverigedemokraten Carita Boulwén och bildningskonsulenten Björn Lind har olika bild av studieförbundet Ibn Rushd. I en motion kräver SD att bidragen till förbundet stoppas. Bild: Region Halland och Hallands bildningsförbund

SD: ”Stoppa Region Hallands bidrag till Ibn Rushd”

Stoppa Region Hallands bidrag till studieförbundet Ibn Rushd. Det uppmanar Sverigedemokraterna i en motion till regionfullmäktige, och menar att förbundet har kopplingar till islamister och motarbetar integration.

Ibn Rushd beskriver sig själv som ett studieförbund med utgångspunkt i muslimska värderingar som fokuserar på mångfald, rättigheter och livsåskådning. Sedan 2008 har förbundet ansetts uppfylla de kravs om ställs för att få statsbidrag och därmed öppnades också dörren för regionala och kommunala bidrag.

– Just nu finns det elva studieförbund som får statliga bidrag, varav tre har religiösa medlemmar. Det är Sensus med Svenska kyrkan, Bilda med frikyrkorna och Ibn Rushd med muslimsk grund, förklarar Björn Lind, bildningskonsulent på Hallands bildningsförbund.

Region Halland delar varje år ut nästan 10 miljoner kronor i bidrag till olika studieförbund i Halland och Hallands bildningsförbund bistår med att räkna ut hur de ska fördelas, utifrån hur mycket verksamhet som bedrivits i respektive förbund. Ibn Rushd brukar vara en av de minsta bidragstagarna. Av de 10 miljonerna fick man 2019 knappt 85 000 kronor och årets dessförinnan 49 000 kronor.

Även nationellt är Ibn Rushd ett förhållandevis litet studieförbund och fick 2019 ta emot 1,5 procent av de statliga bidragen till studieförbund, vilket motsvarar 27 miljoner kronor.

Ser koppling till islamistisk organisation

Sverigedemokraterna Carita Boulwén och Sara-Lena Bjälkö menar dock att Ibn Rushd förverkat sin rätt att få ekonomiskt stöd ”från svenska skattebetalare”. I sin motion pekar de bland annat på ”kopplingar till det islamistiska Muslimska brödraskapet”, att man upprepade gånger bjudit in ”hatpredikanter” och att man i en granskning av Folkbildningsrådet (ideell förening som fördelar statens bidrag till studieförbund och följer upp deras verksamhet, reds. anm.) kritiserats för att ”motarbeta integration”.

Björn Lind, som regelbundet träffar företrädare för Ibn Rushd, håller inte med:

– Det har hänt att någon av deras medlemsorganisationer bjudit in fel personer, men det har även hänt i andra studieförbund, såväl religiösa som andra. Kritiken mot Ibn Rushd kommer mest från människor som inte gillar muslimer. SD:s motion har jag redan i sett i andra sammanhang. Deras motioner brukar cirkulera i landet.

Statsbidraget kommer inte omprövas

I Folkbildningsrådets rapport, som grundar sig på ett 80-tal intervjuer, konstateras att Ibn Rushd behöver utveckla sin verksamhet, bland annat genom att ge kvinnor mer utrymme och bli bättre på att hantera spänningarna mellan sunni- och shiamuslimer. Slutsatsen är dock att statsbidraget till studieförbundet inte använts på ett felaktigt sätt och därför inte kommer att omprövas.

– Ibn Rushd når människor som inte annars skulle nås av folkbildning och spelar därmed en betydande roll som en motkraft till fundamentalism, menar Björn Lind.

I SD-motionen påpekas att Hässleholms och Eskilstunas kommuner beslutat att stoppa sina utbetalningar till Ibn Rushd.

– Det stämmer, men jag skulle gärna vilja se det prövat mot kommunallagen. Den säger att man ska behandla alla kommuninvånare lika och här har man inte haft någon annan grund än hörsägen, säger Björn Lind.

Följer upp de krav som ställts

Eva Nyhammar, som är chef för Region Hallands kultur- och skolverksamhet, säger att regionen förhåller sig till det statliga regelverket, att man tagit del av Folkbildningsrådets granskning av Ibn Rushd och kommer att följa upp de krav på åtgärder som ställs där.

Sverigedemokraternas motion kommer så småningom att tas upp i regionfullmäktige och kan då antingen bifallas eller avslås.

Fler nyheter om Halland hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här

 

Ladda ner vår nyhetsapp!
1. Sök på ”Hallandsposten” i App Store eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.
Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet!