Så ska fler lockas att pendla kollektivt

De höga bensin- och dieselpriserna har fått fler att se bussen och tåget som ett lockande pendlingsalternativ. Nu kan också halländska arbetsgivare enkelt hjälpa sina anställda att få ner biljettkostnaden.
– Vi stöttar gärna våra medarbetare att göra det valet, säger Helena Eriksson, vd för DH Solutions i Halmstad.