Så många sommarbiljetter sålde Hallandstrafiken

En nedgång gentemot fjolåret.
Det är den korta beskrivningen av försäljningen av Hallandstrafikens sommarbiljett. Och förvaltningen ser en tydlig förklaring till färre antal sålda biljetter.