Så kommer Hallandsbänken rösta om könstillhörighetslagen

Förslaget om en ny könstillhörighetslag splittrar partierna. På Hallandsbänken i riksdagen finns såväl förespråkare som motståndare – och flera som duckar frågan.