S och V vill investera i vårdpersonalen

Att spara sig ur en vård- och personalkris är fel väg att gå. Det menar Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Region Halland och lägger nu fram ett alternativ till Allianspartiernas minimalistiska budgetförslag.
S och V vill bland annat slopa karensavdraget för vård- och skolpersonal, införa ett rabatterat resekort för alla regionanställda och satsa 40 extra miljoner på att minska den psykiska ohälsan.