Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/4

Så stor del av befolkningen i varje område vaccinerar sig

I vissa områden har nästan alla över 65 år vaccinerat sig, men bara en liten bit bort väljer var femte invånare bort sprutan. HP har kartlagt hur utbredd vaccineringen är i Halmstad, Hylte och Laholm. Klicka dig fram på kartan för att se hur stor del av invånarna i ditt område som är vaccinerade.

Segregationen syns även i vaccinstatistiken. I de halländska kommunerna är skillnaderna mellan olika områden och stadsdelar tydliga. I Halmstad, Hylte och Laholm finns den högsta andelen vaccinerade 65-plussare i området som benämns som Halmstad centrum östra/Nyatorp där nästan alla har vaccinerat sig medan en av fem Andersbergsbor inte gjort det.

Genom den digitala tjänsten MittVaccin som Region Halland använder i vaccineringen mot covid-19 finns statistik över alla genomförda vaccinationer i Halland. Ur statistiken går det att utläsa hur stor del av befolkningen över 65 år i ett visst område som har vaccinerat sig. Totalt har 91 procent av den halländska befolkningen över 65 år fått åtminstone en första vaccindos, men det skiljer stort mellan olika områden och stadsdelar.

Stora skillnader mellan områden

I endast två områden i de tre kommuner som HP kartlagt har mindre än 80 procent av befolkningen över 65 år vaccinerats med första dosen, Andersberg (78 procent) och Larsfrid/Östra Stranden (79 procent) i Halmstad. I mer än hälften av de 28 områden som Halmstad delats upp i har 90 procent eller fler 65-plussare vaccinerats. Högst är andelen i Halmstad centrum östra/Nyatorp (97 procent) och Eketånga (96 procent).

Statistiken på övergripande kommunnivå visar att 91 procent av alla 65-plussare i Halmstad och Laholm vaccinerats med åtminstone en första dos medan 88 procent av samma åldersgrupp i Hylte har vaccinerats. I Laholms kommun är andelen vaccinerade störst i området som benämns som Laholm västra (95 procent), i Hylte är andelen störst i Unnaryd/Jälluntofta (94 procent).

I Hylte och Laholm är dock skillnaden mellan områden mindre än i Halmstad där det skiljer sig 19 procentenheter mellan Andersberg och Halmstad centrum östra/Nyatorp.

LÄS MER: Många är med och bidrar när 1400 ska vaccineras varje dag

Förväntat att se olika stor vaccinvilja

Region Hallands biträdande smittskyddsläkare Maria Löfgren berättar att det till viss del varit förväntat att se skillnader mellan områden, men att det också är för tidigt att utvärdera.

– Man vet från tidigare erfarenheter att det är olika svårt att nå ut till olika grupper och olika områden. Därför har vi haft det med oss under hela insatsen för att säkra att vi når ut med erbjudandet till alla områden. Även om man i nuläget ser lägre täckning i vissa områden eller vissa åldersgrupper betyder inte det att det är där vi kommer landa, säger hon.

Vad säger det om regionens insats att det är sådana skillnader?

– Det är något som inte bara är en halländsk bild utan något vi ser från andra delar av Sverige. Det ger oss informationen att vi behöver fortsätta jobba och samarbeta med de som är nära dessa områden. Vi jobbar tillsammans med kommunen, medborgarservice, kvinnojourer, Migrationsverket och även med till exempel beroendevården. Vi har ett brett samarbete och vi hoppas att det ska göra att vi till slut kommer nå ut till alla, svarar Maria Löfgren.

Socioekonomiska faktorer spelar roll

Folkhälsomyndigheten för liknande statistik på nationell nivå som visar att socioekonomiska faktorer kan vara avgörande för vaccinviljan. Den nationella statistiken visar att personer som är födda i andra länder vaccineras i mindre utsträckning än svenskfödda, personer med låg inkomst vaccineras i mindre utsträckning än personer med hög inkomst och personer med lägre utbildning vaccineras i mindre utsträckning än högutbildade.

LÄS MER: Utlandsfödda vaccineras i mindre utsträckning

Det kan vara förklaringen till att andelen vaccinerade är lägst i Andersberg som är det enda bostadsområde i Halland som polisen definierar som ett utsatt område, det vill säga ett område som karaktäriseras av låg socioekonomisk status. Men varför väljer personer som inte talar svenska eller har lägre inkomst att inte vaccinera sig?

Maria Löfgren får svara på frågan om vad hon tror att skillnaderna mellan olika områden kan bero på.

– Jag tror att flera faktorer ligger bakom att det skiljer sig. Det handlar dels om att du ska ha en chans att kunna ta till dig informationen, du behöver nås av det i kanaler där du är aktiv. Då kan man inte bara annonsera i till exempel Hallandsposten. Sedan handlar det om att du också ska förstå informationen som du får, vi behöver fortsätta jobba med att information ska finnas översatt på olika språk och ibland behövs det också att man stärker upp och aktivt hjälper till att till exempel boka tid. Även om du nåtts av informationen och är positiv till att vaccinera dig så kan det vara ett hinder att boka om man inte förstår bokningssystemet, säger hon.

Misstro och rykten om vaccin

En lösning på just det är samarbetet med Medborgarservice i Andersberg där personalen kan hjälpa till med digitala bokningar och andra myndighetskontakter.

Där jobbar samhällsvägledaren Björn Jonsson som har mött många Andersbergsbor som uttryckt oro eller misstro mot vaccineringen. Vissa har ändrat sig när han förklarat vikten av vaccin medan andra aktivt valt att inte ta någon spruta.

– Det har dels handlat om att man är lite rädd, informationen om varför man bör vaccinera sig har kommit fram men man har inte förstått den. Vissa lyssnar och tittar på medier från sitt hemland där man är kritisk till vaccin och anser att det är farligt eller något påhittat som företag ska tjäna pengar på. Det är sånt som gör att vissa inte tar sig till vårdcentralen eller Halmstad Arena, säger han.

Enligt Björn Jonsson kan det finnas en stor misstro mot myndigheter hos personer som vuxit upp i andra länder och många är inte vana vid att ha kontakt med sjukvården utöver när man faktiskt är sjuk.

– Man kan tro att brevet som kommer hem är reklam och därför kasta det, eller så kastar man det för att det står på svenska, säger han.

LÄS MER: Utsatta områden riskerar sämre vaccinationsinformation

Den som behöver hjälp med att kontakta myndigheter eller boka vaccinationstid kan vända sig till medborgarservice.
Björn Jonsson som är samhällsvägledare på Medborgarservice har hjälpt många Andersbergsbor att boka tid för vaccination. Men har har också mött många som är tveksamma till vaccinet eller oroar sig för dess effekter. Bild: Lina Salomonsson

Region Halland har varit oroliga för att budskapet om varför det är viktigt att vaccinera sig och att vaccinationen är gratis och tillgänglig inte nått fram till exempelvis utlandsfödda. Därför har man satsat på riktade informationsinsatser, det har delvis handlat om att översätta bokningsinformation till flera språk men också fysiska träffar.

Vaccinationen har pågått så länge nu att de allra flesta säkert vet att erbjudandet finns, kan det bero på något annat än bara brist på information som gör att exempelvis Andersbergsbor inte vaccinerar sig?

– Det kan vara så. Exempelvis att man är tveksam av andra skäl, kanske har man ett behov av att ställa frågor om saker som man hört genom andra kanaler eller man kanske har hört information som inte är korrekt. Vi behöver jobba med att vara tillgängliga för att svara på eventuella frågor. Till exempel har vi i veckan haft en informationsinsats tillsammans med SFI där vi varit ute och berättat om vaccinationen och gett möjligheten till att ställa frågor. Det är ett arbete som vi behöver fortsätta med för det är inte över ännu, säger Maria Löfgren.

– Delvis har det fungerat men det är många man inte når. Eftersom det är en pandemi är det många som håller sig hemma och inte träffar folk. Jag hade önskat att vi hade någon vaccinambassadör som själv var från något av länderna som många här kommer ifrån och som kunde gå runt och prata med folk. Med hjälp av socialrådgivare från socialtjänsten försöker vi också samtala, säger samhällsvägledaren Björn Jonsson.

LÄS MER: Nu släpps de sista årskullarna in i vaccinationsbokningen

Så tänker Andersbergsborna:

När HP pratar med några Andersbergsbor bekräftas statistiken, majoriteten har eller ska vaccinera sig men en av fem väljer bort sprutan. Bläddra i bildspelet för att läsa om fem Andersbergsbor:

Fotnot: Den lokala statistiken är hämtad 28 juni 2021

Fler nyheter om Halland hittar du här

Superlokalt – här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här