Risk för halka och trängsel i jultrafiken

Dagarna kring jul och nyår är extra olycksdrabbade. Snö, halka och julstress skapar en mycket farlig trafiksituation. Så här kan du göra för att minimera risken.